ROK 2011

Plán činnosti na rok 2011  (pdf, 128 kB)

Rozpočet na rok 2011  (pdf, 138 kB)

Správa o činnosti za rok 2011   (pdf, 498 kB)

Správa o hospodárení za rok 2011   (pdf, 498 kB)

Správa Revíznej komisie za rok 2011  (pdf, 498 kB)

ROK 2010 

Plán činnosti na rok 2010  (pdf, 304 kB)

Rozpocet na rok 2010   (pdf, 236 kB)

Správa o činnosti za rok 2010  (pdf, 319 kB)

Správa Revíznej komisie 2010  (pdf, 119 kB) 

Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2010 (pdf, 670 kB)