Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N343-511-23

14.05.2018 10:32

 

V mene Partnerstva MP - ČH si Vám dovoľujeme oznámiť, že zmluva o NFP č. IROP-Z-302051N343-511-23 s názvom " Partnerstvo MPČH - Chod MAS I" bola zverejnená na  www.crz.gov.sk/index.php?ID=3451459&l=sk  a na našej webovej stránke www.muranskaplanina.com/news/zmluva-o-poskytnuti-nfp-c-irop-z-302051n343-511-23/