Zabíjačka na zbojníckom dvore 2012

08.12.2012 12:57

1.12.2012 sa v na Salaši Zbojská uskutočnilo tradičné podujatie Nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke

Územie Muránska planina - Čierny Hron sa na ňom prezentovalo samostatným stánkom v rámci realizácie projektu budovania klastra cestovného ruchu - Huculská magistrála.

Súčasťou podujatia bol aj informačný workshop  na tému: „Tradičné miestne produkty – Zabíjačka na Zbojníckom dvore“, workshop a podujatie bolo zaradené do celosvetovej siete podujatí na oslavu miestneho jedla a potravín - Terra Madre Day, organizovaných na začiatku decembra 2012.

V rámci workshopu boli zrealizované prezentácie:

o   Základná informácia o projekte Klaster Huculská magistrála

o   „Tradičné miestne produkty – návraty k tradíciám“ – MVDr. Oľga Luptáková – riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR Zvolen, predsedníčka združenia Tradičné chute Slovenska

o   „Jedlo z blízka, od gazdu k spotrebiteľovi“ – PhDr. Igor Pašmík predseda konvívia Slow Food Banská Bystrica

o    „Terra Madre a Salone del Gusto – prezentácia Salaša Zbojská na medzinárodnom veľtrhu v Turíne“ – fotoprezentácia Igor Vlček, Salaš Zbojská 

o   Trvanie workshopu: od 11:30 hod do 14:30 hod (prezentácia od 11:00 do 11:30)

 

Prezentačný stánok aj informačný workshop zabezpečovalo Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron v spolupráci so Salašom Zbojská