Výzva: Školy pre budúcnosť

11.09.2012 06:08

 

 

Školy pre budúcnosť 2012/2013

 

Už desiaty rok prinášame pre inovatívnych učiteľov a učiteľky možnosť získať finančnú podporu a vyučovať na školách netradične. V grantovom programe Školy pre budúcnosť podporíme projekty, ktorých snahou je meniť dlhodobo zaužívané spôsoby výučby a zavádzať zaujímavé trendy vo vzdelávaní.

V školskom roku 2012/2013 sme sa rozhodli otvoriť program aj pre ďalšie subjekty pôsobiace v oblasti formálneho vzdelávania a do programu sa budú môcť zapojiť aj mimovládne a miestne organizácie, ktorých aktivity prispievajú k premene tradičnej školy na modernú.

V grantovom programe bude celkovo prerozdelená suma 180 000 EUR, z ktorých 100 000 EUR je určených na podporu aktivít učiteľov a 80 000 EUR na aktivity mimovládnych organizácií.

Bližšie informácie o podmienkach grantového programu.

Projekty do grantového programu je možné v aktuálnom ročníku predložiť prostredníctvom elektronického formuláru.

Návod na predloženie projektu nájdete v sekcii Žiadosti.

 

Zdroj: Nadácia Orange