Výzva programu - "Obnovme si svoj dom" na rok 2019.

09.11.2018 06:40
Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje výzvu na dotačný Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2019
 
Oblasť podpory:
Výzva podporuje modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie.
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 31.12.2018
Miera podpory: max. 95%

 

 Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2019

                   - podprogram 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5

                                                                - podprogram 1.3 (pdf, 255 kB)

                                                                - podprogram 1.4 (pdf, 386 kB)

                                                                - podprogram 1.5 (pdf, 231 kB)

  •    Hodnotiace hárky k predloženým projektom na rok 2019:

        - podprogram 1.1 (pdf, 175 kB)

        - podprogram 1.2 (pdf, 249 kB)

        - podprogram 1.3 (pdf, 155 kB)

        - podprogram 1.4 (pdf, 177 kB)       

  • Formuláre na prípravu konceptu žiadosti na rok 2019

program 1 (odt, 20 kB) vo formáte .docx (docx, 30 kB)

 

Schéma minimálnej pomoci (pdf, 275 kB)  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

Schéma štátnej pomoci (pdf, 210 kB)  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

(upozornenie: Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu.)

Zdroj: http://www.culture.gov.sk/vdoc/827/obnovme-si-svoj-dom-podprogram-11-15-33d.html