Vyhlásenie grantovej výzvy

21.05.2013 21:22

Grantová komisia Partnerstva MP - ČH vyhlasuje dňom 21.máj 2013

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o finančný príspevok z grantového programu

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

 

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2013/6/01.

 

Po úspešnom zrealizovaní IV. kola Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ v roku 2013,  sa Partnerstvo rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila pre Vás aj v tomto roku grantový program, v ktorom rozdelí:          3.500,- EUR.

 

Cieľom Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ je  implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 2008 – 2013 realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

 

Informácie o Grantovom programe „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ a príslušné formuláre (výzva, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa atď.) sú zverejnené na stránke http://muranskaplanina.webnode.sk/vyzvy-partnerstva/vyzvy-partnerstva-mp-ch/a2013/