Vyhlásenie Grantovej výzvy pre členov Partnerstva MPČH

07.06.2017 07:53

Vážení členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron,

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, vyhlasuje dňom 7.jún 2017

 

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o finančný príspevok z grantového programu

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2017/10/1

 

Po úspešnom zrealizovaní IX.ročníka Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“, sa Partnerstvo rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila pre Vás v tomto roku grantový program, v ktorom rozdelí: 4.500,- €.

 

Cieľom Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ je implementácia Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron zo dňa 24.11.2015, realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

 

 

                                                                                              Mgr. Irena Milecová, v.r.

                                                                                           predsedníčka

                                                                                                     Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

 

Kompletné informácie a podmienky výzvy nájdete TU