Vianočná prezentácia v Revúcej sa najviac vydarila dôchodcom z Muránskej Lehoty

20.12.2012 06:31

 

Dňa 14.12. 2012, po piatich dňoch  trvania VIANOČNEJ PREZENTÁCIE, ktorej sa v tomto roku zúčastnilo 9 organizácií ZO JDS revúckeho okresu, v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo vyhodnotenie vianočnej prezentácie a zároveň sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže o najlepšiu pálenku. Prítomných privítala predsedníčka OO JDS Zuzana Homoliaková, privítala hostí: Pani Evu Cireňovú, primátorku mesta, Igora Kvetku, vedúceho odboru školstva a kultúry, Milana  Brdárskeho, poslanca mesta Revúca. Koledami spríjemnili posedenie a navodili vianočnú pohodu žiaci ZŠ na Hvezdoslavovej ulici  pod vedením pána  učiteľa Ondreja Barana.
Vianočné expozície hodnotia porota v zložení:
 Želmíra Rekenová, podpredsedníčka OO JDS,  za MÚ Marta Fabiánová a Marcela Vikorová.
            Cenu diváka získala 
ZO JDS Revúca.
            Cenu primátorky mesta získala
 ZO JDS Revúčka.
            Cenu za najtypickejšiu a najštedrejšiu expozíciu získala  
ZO JDS Muránska Lehota.
            Cenu za najkrašie vyzdobené perníky získala  ZO JDS  Muránska Dlhá Lúka.

Súťaž o najlepšiu pálenku hodnotila porota v zložení: Ján Galovič, Ján Bendo a Milan Brdársky.
1. miesto získala  Helena Rusníková z Muránskej Lehoty za pálenku z malín a drienok,
2. miesto získal  Ján Berente z Muráňa za pálenku z malín,
3. miesto získal  Ján Kováč z Revúcej za pálenku z dul – druh jabĺk.

Po vyhodnotení prítomní posedeli pri čaji, napečených zákuskoch, k čomu na spríjemnenie   pohody hral na harmonike  pekné melódie pán Rudolf Hyžnay. Na záver si všetci navzájom popriali  šťastné, radostné a pokojné Vianoce.
 

Zuzana Homoliaková
Fotografie: Ján Bendo

Prevzaté z: www.majgemer.sk