Spoznajme prameň Rimavy

16.11.2012 09:27

 

Ďalší podporený a KOS-ákmi zrealizovaný projekt:

  „Spoznajte prameň Rimavy

 

Mesto Tisovec má veľký turistický potenciál. Či už ide o horskú turistiku, turistické chodníky, alebo cykloturistiku. Preto je namieste aktivita v propagácii a zveľaďovaní toho, čo tu máme a čo je zároveň aj dôležité podporiť. V roku 2009 turistický oddiel KOS Rimavská dolina a členovia Komisie podnikateľskej  cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ v Tisovci vybudovali prístrešok nad prameňom Rimavy spolu s prístreškom a posedením pre turistov. Následne v jesenných mesiacoch toho istého roku vďaka ďalšiemu podporenému projektu osadili 3 kusy informačných panelov. Jeden z nich bol osadený na autobusovej zastávke v Tisovci a sú na ňom základné informácie o trase a o tom, ako sa k prameňu návštevníci dostanú. Ďalšie dva panely sú osadené priamo v prístrešku s posedením. Ten je umiestnený pri samotnom prameni, ktorý sa nachádza v Národnom parku Muránska planina pod majestátnou Fabovou hoľou. Na týchto paneloch sú informácie o prítokoch Rimavy, ale aj o flóre a faune vyskytujúcej sa v tejto oblasti.

Projekt  „Spoznajte prameň Rimavy“  je v podstate pokračovaním projektu „Sedí hoľa na prameni“, ktorý bol podporený v rámci mikrograntového programu Šanca v našom mikroregióne 2009 a projektu „Informačné panely prameňa Rimavy“, podporeného v rámci grantového programu Naštartujme s Verejno- Súkromným partnerstvom Muránska planina.

Zámerom tohtoročného projektu bolo oboznámiť turistov a návštevníkov aj v ďalších dvoch frekventovaných turistických lokalitách s prameňom Rimavy. Cieľom bolo a zostáva ešte viac spropagovať toto sprístupnené a vybudované oddychové miesto pri prameni. Stalo sa tak práve osadením ďalších dvoch nových informačných panelov so základnými údajmi o trasách a prístupnosti k prameňu. Pribudli tak na známej križovatke turistických trás pod Fabovou hoľou, na sedle Burda a pri salaši Zbojská.

 Oba informačné panely boli nainštalované s už vopred vydaným súhlasným stanoviskom majiteľov na ich už existujúce drevené stojany v daných lokalitách.

 

Projekt „Spoznajte prameň Rimavy“ bol zastrešený mestom Tisovec realizovaný členmi KST TO KOS Rimavská dolina a finančne podporený Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron z Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ .

 

Ďakujeme

                                                                           Dušan Kojnok
 

  

 

http://www.echoviny.sk/2009/09/17/pozvanka-k-pramenu-rimavy-alebo-dobra-vec-sa-podarila/

 

http://www.turistika.cz/vylety/pramen-reky-rimavy

 

http://www.cyperskirytieri.sk/nezaradene/fabova-hola-2-maja-2010/

 

http://www.youtube.com/v/v_DPsS7MN0M&fs=1&source=uds&autoplay=1