Slovak Aid

23.01.2012 10:19

 

 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2012

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len “SAMRS”) v súlade so schváleným Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pre rok 2012 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len “žiadosť”) na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Dátum zverejnenia výzvy: od 20. januára 2012 do 21. februára 2012

Dátum podávania žiadosti: od 22. februára 2012 do 24. februára 2012

Dátum uzatvorenia výzvy: do 24. februára 2012 do 15:00 hod

 
Link:

 

Zdroj: www.slovakaid.sk

 

 
 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034