Prvá brigáda na Burde

20.05.2013 20:13

 

Bývalý zrub Burda pod Fabovou hoľou

 

Oznamujeme turistickej verejnosti, že Zrub Burda vyhorel do tla rukou podpaľača v piatok 2. novembra 2012 v podvečerných hodinách. Reportáž s fotografiami a videom si môžete pozrieť na tomto odkazehttp://www.teraz.sk/regiony/chata-burda-v-muranskej-planine-zhorela/27549-clanok.html
20. 12. 2012 bolo na MV SR zaregistrované občianske združenie Nová Burda-obnova turistického informačného centra Burda.

 

1. BRIGÁDA - LIKVIDÁCIA POŽIARISKA

24. - 26. máj 2013 (piatok - nedeľa)

 

  • Činnost - likvidácia požiariska, úprava protipožiarnej nádrže, výstavba provizória (osadenie maringotky a vojenského stanu), 
  • Potrebné vybavenie - spací vak, karimatka, jedálne náradie (ešus, príbor, hrnček), pracovné oblečenie, ktoré si môžete zašpiniť, pracovné rukavice, 
  • Občerstvenie - 1 x teplá strava za deň, nápoj alebo pivo, 
  • Dobrovoľníkov o brigádu poprosíme o ohlásenie účasti na nižšie uvedené kontakty (e-mail alebo telefonicky), aby sme pre Vás zabezpečili stravu. 
  • Potrebné pracovné náradie bude zabezpečené na mieste. 
  • Možnosť zúčastniť sa brigády aj počas jedného dňa na základe vašich časových možností. 

Ďakujeme za Vašu účasť a podporu. 
 

 

 

Sídlo: Muránska 587,980 61  Tisovec

Štatistický úrad SR pridelil IČO: 42304504

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: 5037580945/0900 (pre platby zo zahraničia zadajte SWIFT+KOD GIBASKBX a IBAN SK1009000000005037580945/0900)

Kontakty: oznovaburda@gmail.com, +421 949 681 168

 

Cieľom vzniku je :

-          Organizovať a realizovať aktivity podporujúce a smerujúce k obnove vyhoreného turistického informačného centra Burda v Národnom parku Muránska planina, ako aj v súlade s „Chartou trvale udržateľného turizmu v Národnom parku Muránska planina“.

-          Cieľom je tiež podporovať všetky aktivity, smerujúce k zachovaniu biodiverzity, zlepšovaniu životného prostredia v Národnom parku Muránska planina.

 

Možnosti podpory a zaslanie finančných darov :

1. prevodom v banke na bankový účet na vyššie uvedene číslo

2. internet bankingom na bankový účet na vyššie uvedene číslo

3. poštovou poukážkou na bankový účet na vyššie uvedene číslo s adresou sídla OZ

 

Za všetky dary a spôsoby podpory veľmi pekne ďakujeme a sledujte našu snahu na:

www.zbojska.sk

www.huculskamagistrala.sk

www.npmp.sk

 

Zdeno Pochop

 

konateľ OZ Nová Burda

správca Zrubu Burda