PROJEKT ROZTRATENÉ ZRNKÁ

19.12.2016 09:43

PROJEKT ROZTRATENÉ ZRNKÁ

 

Gemer  a Malohont patria  k tým oblastiam na Slovensku kde ľudové tradície stále patria k vzácnemu kultúrnemu dedičstvu. Práve  tu vznikol  projekt,  s názvom  Roztratené  zrnká  na území  okresov  Rimavská Sobota a Revúca, ktorý je zameraný na skúmanie, zbieranie a  prezentovanie tradičnej ľudovej  kultúr y. Projekt  je venovaný terénnemu výskumu v regióne,  a je zastrešený Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote  a pracujú  na ňom  dobrovoľníci z poradného zboru  pre folklór.  Dušou  projektu  sú manželia Stanislava a Jaroslav  Zvarovci  z Klenovca a Alena Ďurkovičová  z Revúcej.  Terénny  výskum  zahŕňa  zisťovanie, spoznávanie a skúmanie živej  tradičnej ľudovej  kultúr y, ale  aj nárečí  a remesiel  daných  obcí. Za 7 rokov  sa  vďaka projektu  Roztratené zrnká podarilo  zmapovať tradičnú ľudovú kultúru  v týchto obciach  a mestách.

1. ročník:  Hrlica,  Ratkovské Bystré (2010)

2. ročník:  Lipovec,  Slizké,  Španie Pole, Hostišovce (2011)

3. ročník: Muránska Zdychava a Revúčka (2012)

4. ročník:  Rovné,  Potok , Poproč (2013)

5. ročník:  Jelšava,  Šivetice,  Gemerský Milhosť-  časť obce  Gemerské Teplice  (2014)

6. ročník :  Hrušovo,  Striežovce a Ostrany  (2015)

7. ročník:  Muránska Huta,  Muráň,  Muránska Dlhá  Lúka  a Muránska Lehota  (2016)

Rok  2016  bol zameraný na obce Muránska Huta,  Muráň,  Muránska Dlhá Lúka a Muránska Lehota.  Výskum  v obci  prebiehal zhruba  pol roka.  Realizátori výskumu  sa stretávali s miestnymi obyvateľmi, s miestnymi folklórnymi a speváckymi  skupinami, predstaviteľmi obcí, ktorí im dávali ďalej zdroje na informátorov, ďalej  bádali  v knižniciach,  obecných kronikách, skúmali  históriu.  Z tohto  terénneho výskumu sa každý rok vytvorí  komorný  program, v ktorom  sa prezentuje zozbieraný materiál  spevu, hudby, tanca, či hovoreného slova. Komorný program  v spolupráci s moderátorkou pani  Gabrielou Tomajkovou – Rádia  Regina  bol uvedený  na území výskumu v obci Muráň  a na  38.  ročníku  Gemersko-malohontských folklórnych slávností  Klenovská  Rontouka. Tohtoročný  komorný program Roztratené zrnká, sa uskutočnil 24. júna 2016 v Kultúrnom dome v Klenovci. Našu obec prezentovala folklórna skupina  LEVENDA pod vedením Mgr.  Ev y Struhárovej. Repríza  komorného programu sa konala  5. novembra o 15:00  h. v kultúrnom dome  v Muráni.  Réžia programu: Alena  Ďurkovičová, príprava  Jaroslav  a Stanislava Zvarovci. Program  sprevádza moderátorka Katarína Kovačechová z RTVS Rádio Regina  Banská  Bystrica.

Aj vďaka  projektu  Roztratené zrnká sa znovu  podarilo  oživiť  činnosť folklórnych skupín  v obciach  Revúčka a Muránska Zdychava.

V Šiveticiach sa podarilo  objaviť  starú zachovanú šivetickú keramiku. Jedným  z objavov  bol aj zvon- kár Jaroslav  Bastyúr zo Silice, ktorý ako jediný zachováva technológiu výroby  Jelšavských zvoncov.

Ani po odprezentovaní programu neupadne zozbieraný materiál  do zabudnutia. Zdokumentovaný slúži  ako metodický materiál  pre regionálne folklórne kolektívy a záujemcov  o regionálnu ľudovú  kultúru Gemera a Malohontu. Vďaka projektu sa zachovajú roztratené zrnká našej krásnej ľudovej kultúry pre ďalšie generácie.

Ing. Soňa Haššová