Program Obnovy Dediny

13.09.2018 08:22

 

Obce a mikroregióny môžu od 10. septembra 2018 podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Termín podávania žiadostí je 31. október 2018.

 

 Viac informácií nájdete na TU