POZVÁNKA pre podnikateľov a MNO !!!

14.08.2015 12:19
Vážení zástupcovia súkromného sektora,
 
pozývame Vás na dôležité pracovné stretnutie k problematike formulovania priorít Stratégie miestneho rozvoja územia Muránska planina – Čierny Hron 2016-2022.
Stratégia miestneho rozvoja je jeden z kľúčových nástrojov pre získavanie podpory na rozvoj vidieka zo zdrojov Štrukturálnych fondov EÚ počas programového obdobia 2014-2020.
 
Stretnutie je určené pre všetkých zástupcov súkromného sektora, ktorí majú sídlo firmy, alebo prevádzku (trvalé, alebo prechodné bydlisko) na území obcí Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron ( Čierny Balog, Drábsko, Hronec, Lom nad Rimavicou, Michalová, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, Muránska Lehota, Osrblie, Pohronská Polhora, Sihla, Valaská a Tisovec).
Pozývame:
- podnikateľské subjekty:  právnické osoby (s.r.o., a.s., družstvá, š.p. ...), fyzické osoby (SZČO, SHR, slobodné povolanie a iné)
- mimovládne organizácie: občianske združenia, športové kluby, neziskové organizácie, zväzy, spolky a iné
- cirkevné organizácie 
- školy
- zástupcovia aktívnych skupín obyvateľov
 
V prílohe Vám posielame:
 
Prosíme Vás, aby ste emailom potvrdili svoju účasť !
 
Zároveň Vás prosím o šírenie tejto informácie!
 
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
email:
partnerstvompch@gmail.com
web: www.muranskaplanina.com