Pozvánka na Valné zhromaždenie Partnerstva MP-ČH

02.06.2016 13:51

Valné zhromaždenie

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Partnerstva Muránska planina- Čierny Hron, ktorého ste členom.

 

Valné zhromaždenie sa bude konať 9.júna 2016 o 15.00 hod., Obecný úrad Valaská – obradná sieň. 

 

Návrh programu:

 

             1.     Prezentácia účastníkov  

             2.     Zahájenie  Valného zhromaždenia

             3.     Schválenie programu  a orgánov VZ

             4.     Výročná správa za rok 2015

             5.     Správa o hospodárení, správa revíznej komisie za rok 2015

             6.     Návrh výšky členských príspevkov na rok 2016

             7.     Návrh plánu činnosti a rozpočtu na r. 2016

             8.     Informácia o stave schvaľovania stratégií CLLD/LEADER

             9.     Rôzne

         10.     Správa Návrhovej komisie

         11.     Ukončenie Valného zhromaždenia

 

 

         Mgr. Irena Milecová

                                                                       predsedníčka Partnerstva MP - ČH

 

 

 

V prípade prekážok osobnej neúčasti člena - fyzickej osoby, alebo neúčasti štatutára člena - právnickej osoby, prosíme o vyplnenie Poverenia inej osoby na zastupovanie na Valnom zhromaždení, toto Poverenie je potrebné predložiť pri prezentácii !!