Od ľanu k plátnu / Dni mesta Tisovec 2013

25.06.2013 14:18

Súčasťou podujatia Dni mesta Tisovec bol realizovaný informačný workshop na tému: Od ľanu k plátnu, ktorý sa konal 21.6.2013 Informačný workshop bol určený prioritne pre zástupcov organizácií a obyvateľov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, miestnych remeselníkov a subjekty poskytujúce služby cestovného ruchu, a pre ďalšiu široku verejnosť.  

·         Workshopu bol realizovaný v centre mesta v priestoroch Domu Kultúry v Tisovci a praktické ukážky boli realizované v muzeálnych priestoroch Rodného domu V. Clementisa.  čím bol ľahko dostupný všetkým účastníkom podujatia.

·         V rámci workshopu boli zrealizované prezentácie:

o   Praktické ukážky remesiel – spracovanie ľanu (Ľ.Žilková) a ukážky mužského ľudového odevu z okolia Tisovca (J.Valentík)

o   „Projekt Klaster Huculská magistrála – tradície a trvalo udržateľný rozvoj

o   „Pestovanie a spracovanie ľanu tradičným spôsobom“ – Ľubomíra Žilková

o   „Ľudový ľudový odev v Tisovci“ – Ján Valentík

o    „Ľudový odev Gemera a malohontu“ – Stanislava Zvarová

o   „Slovník tisovského nárečia – Po tisovsky“ – Ján Caban

o    Trvanie workshopu: od 9:30 hod do 13:00 hod,

o    Súčasťou workshopu bola aj výstava krojovaných bábik a ukážky prác niektorých tradičných remesiel v regióne (výroba sviečok a ozdôb zo včelieho vosku, výroba textilu z tradičných materiálov, výroba a zdobenie medovníkov)

o    workshop moderovala Irena Milecová

Počet evidovaných účastníkov: 33

 

Na ďalší deň 22.6.2014 sa územie Muránska planina - Čierny Hron prezentovalo samostatným stánkom a návštevníkom okrem informácií a propagačných materiálov o území ponúklo aj nefaľšované Tisovské šúľance, ktoré na čerstvo varili dievčatá z T4