Newsletter NSRV č. 7

24.04.2018 13:42

 

Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR.

Nájdete ho na stránke:  http://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=78

 

V aktuálnom čísle nájdete...

  • FAQ k reštrukturalizácii vinohradu                          

  • Oznamy PPA                                                        

  • Inšpirácie k inováciám                                               

  • Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020        

  • Aktuality MPRV SR                                                   

  • Implementácia LEADER/CLLD                                

  • Kalendár udalostí