Martin Babjak

31.08.2013 15:27

18.8.2013 sa v obci Muránska Dlhá Lúka uskutočnilo kultúrne podujatie - vystúpenie Martina Babjaka s priateľmi

Územie Muránska planina - Čierny Hron sa na ňom prezentovalo samostatným stánkom v rámci realizácie projektu budovania klastra cestovného ruchu - Huculská magistrála.

Prezentačný stánok zabezpečovalo Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron v spolupráci s obcou Muránska Dlhá Lúka