Jarmo 2013

31.08.2013 14:11

10.augusta.2013 sa v obci Sihla uskutočnilo tradičné podujatie preteky volských záprahov JARMO

Územie Muránska planina - Čierny Hron sa na ňom prezentovalo samostatným stánkom v rámci realizácie projektu budovania klastra cestovného ruchu - Huculská magistrála.

Prezentačný stánok zabezpečovalo Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron v spolupráci s OZ Vydra