Huculská stezka 2013

31.08.2013 18:25

Pre návštevníkov podujatia Huculksá stezka, ktoré sa uskutočnilo 24.8.2014 na Salaši Zbojská sme pripravili prezentačný stánok Muránska - planina - Čierny Hron, v ktorom boli k dispozícii všetky dostupné tlačené materiály z územia Muránska planina – Čierny Hron, ako aj produkty a výrobky členov nášho Partnerstva. Personál stánku priebežne poskytoval všetky dostupné informácie o území Muránska planina - Čierny Hron, produkte Huculská magistrála a projekte Klaster Huculská magistrála. 

 

Ako súčasť podujatia Huculská stezka bol realizovaný informačný workshop na tému: Využitie chovu huculov v rozvoji cestovného ruchu, ktorý sa konal 24.8.2013 Informačný workshop bol určený pre zástupcov organizácií a obyvateľov pôsobiacich v chove huculov a záujemcov o hipturistiku, subjekty poskytujúce služby cestovného ruchu a pre ďalšiu širokú verejnosť.  

·         Workshopu bol realizovaný v priestoroch Salaša Zbojská, praktické ukážky boli realizované v exteriéroch salaša,  čím bol ľahko dostupný všetkým účastníkom podujatia.

·         V rámci workshopu boli zrealizované prezentácie:

o    „Projekt Klaster Huculská magistrála – tradície a trvalo udržateľný rozvoj

o   „Rozvoj Turizmu v NP Muránska planina – Koňmo v národnom parku“ – Ing. Zuzana Okániková, Ronatur Zvolen

o   „História a súčasné využitie plemena Hucul“ – Ing. Boris Baláž, Ekofarma Sklenné

o    Praktická prezentácia jazdy na koni a v záprahu,

o    Trvanie workshopu: od 8:30 hod do 12:30 hod.

o    Workshop moderovala Katarína Mešková

Počet účastníkov: 32