Hodnotenie ekosystémov na Muránskej planine pokračuje

01.12.2013 11:58
 

vymena skusenosti v pracovnej skupine

V júni tohto roku sme vás informovali o projekte OZ Pronatur (v spolupráci so SOŠ Tisovec a ďalšími partnermi vďaka finančnej podpore UNDP/GEF – Programu malých grantov) „Hodnotenie ekosystémových služieb“ na území NP Muránska planina.

 

 
 
Ekosystémové služby sú funkcie ekosystémov, ktoré umožňujú napĺňať ľudské potreby, teda všetky úžitky, ktoré nám príroda prináša (drevo, lesné plody, voda, ochrana pred povodňami, klimatickými extrémami, poľnohospodárske využitie, rekreačný potenciál atď.).
Študenti manažmentu regionálneho cestovného ruchu na SOŠ v Tisovci sú členmi pracovnej skupiny, kde aktívne participujú na jeho realizácii a v budúcnosti môžu využiť získané poznatky v praxi. Spolu so znevýhodnenou skupinou nezamestnaných a Rómov sa zapojili do prípravy dotazníkov pre turistov a zberu údajov priamo v teréne. Vďaka nim sa nám podarilo získať až 472 kompletne vyplnených dotazníkov od návštevníkov NP Muránska planina. A čo hovoria doterajšie výsledky? Zistili sme, že náš NP navštívi každoročne asi 30 000 návštevníkov. Väčšina z nich za najdôležitejšie ciele NP považuje ochranu prírody a environmentálnu výchovu a naopak, za najmenej dôležité rozvoj lyžiarskych stredísk a poľovníctvo či rybárstvo. Až 20 % turistov navštívilo NP po prvýkrát, pričom veľmi častých návštevníkov (10 a viac návštev NP) je približne 19 %. Priemerná doba trvania pobytu v NP Muránska planina je 2,29 dňa, pričom medzi návštevníkmi prevládajú jednodňoví a víkendoví turisti. Až 86 % návštevníkov pochádza zo Slovenska, 11 % z Česka, ale nájdu sa návštevníci aj z Poľska, Maďarska, Nemecka, Veľkej Británie či vzdialených USA alebo Austrálie. Až 82 % návštevníkov si želá tzv. zelený turizmus v regióne, len 18 % sa vyslovilo za komerčný (masový) rozvoj turizmu. Zaujímavé výsledky priniesla anketa na budovanie loga alebo akejsi „vlajkovej lode“ NP Muránska planina. Najviac respondentov sa vyslovilo za Muránsky hrad, neporušenú prírodu a kone – Hucule.
Spoločne s našimi spolupracovníkmi plánujeme ešte úplné vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu a zistenie hodnoty územia NP Muránska planina. Na záver zorganizujeme informačný seminár pre viaceré zainteresované skupiny s cieľom poukázať na potenciálne možnosti rozvoja zeleného cestovného ruchu.
 
Bližšie informácie o projekte je možné získať na internetovej stránke OZ Pronatur:http://www.ozpronatur.sk/?page_id=11
OZ Pronatur