Grantová výzva Partnerstva MP-ČH 2015 II. kolo

16.07.2015 09:29

Vážení členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron,

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hronvyhlasuje dňom 1.júna 2015

 

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, vyhlasuje dňom 15.júl 2015

 

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o finančný príspevok z grantového programu

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

 

Číslo výzvy: GP–P MPCH 2015/8/02.

 

            Po úspešnom zrealizovaní VII.ročníka Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“, sa Partnerstvo rozhodlo pokračovať v tejto aktivite a poverilo Grantovú komisiu, aby pripravila pre Vás v tomto roku druhé kolo grantového programu, v ktorom  rozdelí: 2.000,- EUR.

 

            Cieľom Grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ je implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron 2009 – 2014 realizáciou drobných aktivít za aktívnej účasti dobrovoľníkov.

 

            Informácie o Grantovom programe „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ a príslušné formuláre (výzva, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa atď.) sú zverejnené na stránke www.muranskaplanina.com

 

                                           Mgr. Irena Milecová

                                                  predsedníčka Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

 

Vyhlásenie a podmienky výzvy

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 14.07.2015

Termín prijímania žiadostí:  od 15.7.2015 do 31.07.2015 do 16:00 hod

Zloženie Hodnotiacej komisie: 

     Katarína Pindiaková (Pohronská Polhora),

     Mgr. Róbert Hlaváčik (Čierny Balog), 

     Jana Rončáková (Tisovec)

Vyhlásenie výsledkov hodnotenia:  do 10.8.2015

Podpis zmlúv : od 10.8.2015

Realizácia projektov: od 10.08.2015 do 15.11.2015

Oprávnení žiadatelia: členovia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron (člen min. 1 rok)

Celková výška alokovaných prostriedkov na rok 2015 II. kolo: 2 000,- EUR

Maximálna výška podpory: do 500,- EUR

Povinná výška spolufinancovania: minimálne 20%

Kontakty na povinné konzultácie:

konzultant

kontakt

Katarína Pindiaková

0907 384 769

pindiakova@gmail.com  

Jana Rončáková

0907 289 864

hamoska@centrum.sk

Mgr. Róbert Hlaváčik 0905 633 8080905 633 808

prednosta@ciernybalog.sk

 

Podklady k žiadosti o podporu: 

Oznam o vyhlásení Výzvy 2015 II

Grantová výzva 2015 II

Príručka pre žiadateľa 2015 II

Formulár žiadosti

Čestné prehlásenie žiadateľa   Nemusí byť overený podpis !!

Hodnotiaca tabuľka

Vzor zmluvy o grante 2015

 

Podklady k realizácii projektu:

Manuál pre informovanosť

Záverečná správa o projekte

Vyúčtovanie grantu

 

Dokumenty na stiahnutie spolu:   Výzva MPCH 2015 II.zip (1,4MB)