FSR projekty 2011

10.05.2012 06:41

 

FSR podporil v roku 2011 v rámci projektov, financovaných z OP ZaSI takmer 100 000 osôb

Na základe informácií predložených prijímateľmi, zverejňuje FSR podrobné členenie a počty osôb, ktorým je poskytnutá pomoc a podpora z prostriedkov ESF.