Evanjelické gymnázium Tisovec a Cesty k dobrej škole

05.06.2015 07:35

 

29. mája 2015 sa v Bratislave uskutočnila neformálna celoslovenská konferencia pod názvom „Cesty k dobrej škole“. Konferenciu už druhý rok organizoval časopis Dobrá škola pre svojich čitateľov, ale aj priaznivcov.

Pedagógovia Evanjelického gymnázia v Tisovci Dobrú školu už dobre poznajú, a preto sa rozhodli, že sa konferencie zúčastnia. Ako jediní sa konferencie zúčastnili v plnom počte. Bola to príležitosť získať nové podnety, vymeniť si skúsenosti so zameraním na zvyšovanie kvality školy, no nie v tradičnom ponímaní. Konferencia bola rozdelená do dvoch blokov vystúpení, a ak by ste čakali formálne prejavy, čakali by ste márne. Čo školstvo v najbližších rokoch čaká a aká by mala byť škola nielen v budúcnosti? Na túto, ale aj na iné otázky v súčasnosti hľadáme odpovede. Je nepochybné, že tak ako sa spoločnosť v posledných rokochmení, tak by sa mala meniť aj škola a proces vzdelávania žiakov v nej. Vieme, že realita je však iná. Mnohí si myslia, že ak majú v škole  najnovšie vybavenie IKT – počítače, notebooky, tablety či interaktívne tabule - tak sú takpovediac za vodou a ich škola je teda moderná. Iste nám dáte za pravdu, že to nie je celkom pravda. V rámci doobedňajšieho bloku sme si vypočuli podnetné príspevky a zaujímavé pohľady na rôzne témy: Trendy, ktoré (možno) zatrasú školami; Moja škola bez školy; Je škola plná tabletov lepšia?; Ach, tá dnešná mládež; Úvahy o budúcnosti vzdelávania; Iné rodiny, iné deti, iní žiaci či Práca už nikdy nebude, čo bývala.Spektrum tém bolo naozaj široké a každý si mohol nájsť niečo pre svoju pedagogickú prax.

Popoludňajšiu časť konferencie tvorili workshopy, ktoré si učitelia volili podľa vlastného záujmu, ale aj podľa toho, čo by vo svojej škole chceli vylepšiť.  Sebavedomie a sebauvedomenie; Pedagogické cvičenia, ktoré poučia i zabavia; Kritické myslenie a -čo s ním v škole? či Sloboda a škola – ide to dokopy? Mnohé z ponúknutých tém nás prinútili zamyslieť sa nad spôsobom vlastnej práce so študentmi. Jednoznačne to boli veľmi podnetné skúsenosti, ktoré nás môžu posunúť dopredu.

Prvý krok tým správnym smerom sme práve urobili.  Čaká nás ale ešte veľa tvrdej práce, pretože chceme pokračovať v ceste vytvárania naozaj dobrej školy pre našich žiakov. 

Naša škola je tiež zapojená do európskeho projektu Erasmus Vzdelávame sa v Európe, vzdelávame sa pre Európu, v ktorom je zapojených 9 učiteľov, vzdelávajúcich sa v rôznych kurzoch v rôznych európskych mestách v témach, ktoré sú dôležité pre rozvoj ich kompetencií.

V uvedenom programe absolvovali Helena Pašiaková a Miroslava Štefániková vo fínskom meste Joensuu v severnej Karélii neďaleko ruských hraníc, v dňoch 12.-18. apríla 2015, wokshop Fínsky vzdelávací systém. Katarína Jakubcová a Viera Hlásková absolvovali kurzy komunikácie a kreativity v slovinskom meste Ľubľana, v rámci ktorých sa nechali inšpirovať Edvardom de Bono a Ericom Berne. A v priebehu ďalšieho pol roka sa zahraničné kurzy absolvujú aj ďalší pedagógovia školy.

Je potrebné, aby každý z nás bol otvorený novým myšlienkam a mal chuť neustále pracovať na vlastnom vylepšovaní. Tak ako povedal šéfredaktor Dobrej školy Vladimír Burjan: „Dobrá škola by mala byť hravá, učenie sa by malo byť spontánnou a zaujímavou aktivitou a nie formálnou, nudnou či stresujúcou povinnosťou“.  A Evanjelické gymnázium v Tisovci chce byť  aj naďalej školou, ktorá pomáha žiakom dosiahnuť úspech v ich vlastnom živote.

 

(PaedDr. Miriam Kubinská, EGT)