Bezplatné akreditované vzdelávanie v Osrblí

23.10.2017 17:24

Bezplatné akreditované vzdelávanie pre 18+: Globálne vzdelávanie mladých

 

Organizátor vzdelávania: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Termín školenia: 27. - 29. 10. 2017
Miesto školenia: Hotel Zerrenpach, Osrblie, okres Brezno
Školenie začína v piatok 27.10. 2017 o 16:00 h. a končí v nedeľu 29. 10. 2017 o 14:00
Školiteľky: Lenka Mihalicová, Ivana Frívaldská
Školenie je pre účastníkov a účastníčky bezplatné, hradíte si iba cestovné výdavky.
Kontakt pre ďalšie informácie: Ing. Darina Diošiová, e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk, mobil.: +421 907 99 29 75
Opis vzdelávania
Úvod do školenia a témy globálne vzdelávanie (GV)
Globálne občianstvo a globálna previazanosť
Aktívne občianstvo - participácia a prinášanie zmeny
Analýza potrieb a plán praxe a rozvoja
Tvorba projektu zameraného na globálne vzdelávanie
Tréningová prax v téme globálneho vzdelávania
Prezentácia, analýza a reflexia výstupov v teréne
Plán rozvoja získaných kompetencií v budúcnosti a možnosti participácie
Reflexia a hodnotenie školenia
Cieľová skupina
Vzdelávanie je určené pre 18+
- pracovníci s mládežou
- mládežnícki vedúci
- mládežnícki dobrovoľníci
- pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže

 

Profil absolventa akreditovaného vzdelávania
Ovládať základne teoretické poznatky súvisiace s témou globálne vzdelávanie.
Bude ovládať minimálne tri konkrétne aktivity na sprístupnenie témy globálny občan a globálna previazanosť.
Schopný vytvoriť jednoduchý program s využitím teoretických vedomostí o GV a podľa pravidiel projektového manažmentu aplikáciou súvisiacej literatúry a zdrojov.
Mať konkrétnu skúsenosť s realizáciou programu v téme GV, bude schopný prezentovať svoju skúsenosť a správne analyzovať a zhodnotiť jeho výsledky.
Záväzná prihláška na školenie
Ak máte o toto vzdelávanie vážny záujem, vyplňte svoje prihlasovacie údaje a odošlite formulár najneskôr do 24.10.2017, do 10:00 h.
Počet účastníkov na vzdelávanie je limitovaný. Preto si organizátori vyhradzujú právo výberu účastníkov, ktorí najviac spĺňajú požiadavky (napr. potenciál multiplikácie v práci s mládežou) a majú dostatočnú motiváciu.

PRIHLÁŠKA