Bačovský deň 2012 - informačný workshop

15.09.2012 15:45

8. 9.2012 sa v obci Čierny Balog uskutočnilo tradičné podujatie Bačovský deň

Územie Muránska planina - Čierny Hron sa na ňom prezentovalo samostatným stánkom v rámci realizácie projektu budovania klastra cestovného ruchu - Huculská magistrála.

 

Súčasťou podujatia bol aj informačný workshop na tému "Produkty z ovčieho mlieka“

V rámci workshopu boli zrealizované prezentácie:

o   Základná informácia o projekte Klaster Huculská magistrála

o   Stav ovčiarstva na Slovensku a možnosti spracovania ovčieho mlieka – Ing. Igor Nemčok, predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz

o   Bryndza a žinčica a ich zdravotné účinky na organizmus (videoprezentácia) – MUDr. Martin Tesák

o   Moderné trendy vo využívaní miestnych produktov v stravovaní / Jedlo z blízka - PhDr. Igor Pašmík, predseda Slow Food Banská Bystrica

o   diskusia na tému rozvoj ovčiarstva a súčasná legislatíva

 

Prezentačný stánok ako aj informačný workshop zabezpečovalo Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron v spolupráci s OZ Vydra