AKČNÉ PLÁNY: Výzvy na predkladanie projektov

27.08.2018 11:13

 

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejnili výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019.

 

 

Územie pôsobnosti Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron zasahuje do okresov Rimavská Sobota a Revúca, preto ak máte v pláne aktivity v týchto okresoch, týkajú sa vás nasledovné výzvy:

 

Okres Rimavská Sobota - výzva č. 01/OÚ Rimavská Sobota/2018:

 • Vyhlasovateľ výzvy:
  Okresný úrad Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota
 • Dátum zverejnenia výzvy: 16.8.2018
 • Termín na podanie žiadosti: 16.9.2018
 • Kontakty pre účely konzultácií a technickej podpory:
  a) osobne - v telefonicky vopred dohodnutom termíne v sídle Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Rimavská Sobota: 
  CEROGEMA, n.o., K. Mikszátha 5038/6, 979 01 Rimavská Sobota
  b) telefonicky: 0908 915 622, 0901 717 201, 0948 913 032
  c) e-mailom: info@cerogema.sk
 • Úplné znenie výzvy nájdete tu: 
  http://www.nro.vlada.gov.sk/site/assets/files/1473/vyzva_rs.pdf
 • Informačný seminár k výzve: 04.09.2018 o 09:30 
  v zasadačke 
  Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote (K. Mikszátha 6)
  Prosíme Vás o potvrdenie účastinajneskôr do 29.08.2018 zaslaním e-mailu na adresu Marta.Konyaova@minv.sk. Do predmetu e-mailu uveďte text: INFOSEMINÁR RIMAVSKÁ SOBOTA.
 
Okres Revúca - výzva č. 1/OÚRA/2018:
 • Dokumenty spoločné pre všetky výzvy: