Aj na EGT si vážia slovenské zvyky a tradície

18.04.2015 05:51

10

Prvý aprílový deň žiaci Evanjelického gymnázia v Tisovci prežili celkom netradične, pretože tento deň bol venovaný ľudovým tradíciám a zvykom na Slovensku a v regióne Gemer-Malohont.

Deň ľudových tradícií organizovalo EGT v spolupráci s Maticou slovenskou v Rimavskej Sobote už po druhýkrát. Na pôdu našej školy zavítali hostia z blízkeho, ale aj ďalekého okolia. Spoločne s nimi sme prežili   veľmi úspešný, poučný a zaujímavý deň.

Študenti sa rozdelili do tried, v ktorých mali možnosť dozvedieť sa od našich hostí mnoho zaujímavostí o ľudových tradíciách a zvykoch, na ktoré počas obdobia Veľkej noci zabúdame. O kresťanských tradíciách, ale aj tradíciách ešte z čias pohanstva,nám ochotne porozprávali členovia Matice slovenskej.

Dozvedeli sme sa napr.aj to, že v našom regióne sa šibanie korbáčom v minulosti nevyskytovalo a prišlo k nám zo západného Slovenska. Videli a skúsili sme si rôzne techniky vyzdobovania kraslíc či veľkonočných medovníčkov. Spoločne sme si oživili ľudové rozprávky a pranostiky. V pamäti mi utkvela jedna veľmi aktuálna, že ak v apríli sneží, bude dobrá úroda. Žiaci tretieho aj štvrtého ročníka mali možnosť počuť rôzne ukážky  povestí v nárečiach z okolia Tisovca, Kokavy nad Rimavicou a dokonca aj v nárečí z okolia Lukovíšť. V rámci workshopov sme absolvovali tiež minikurz pletenia košíkov, drôtovania či paličkovania. Zistili sme tiež, že včelárstvo je hotové umenie, tak ako drevorezba a zhotoviť fujaru si veru netrúfne každý. Videli sme tiež ľudové kroje z rôznych regiónov, ktoré sme si mohli aj vyskúšať .

Keďže si tento rok pripomíname aj výročie narodeniaĽudovíta Štúra, nechýbali ani prednášky so zameraním na jeho osobnosť a zaujímavosti z jeho osobného života. No nielen Ľudovít Štúr mal blízko k ľudovej slovesnosti, ale aj celá štúrovská generácia , čo sa odrazilo aj v ich tvorbe.

Vďaka tomuto podujatiu sme získali mnoho nových informácií z oblasti ľudového folklóru, na ktoré sa dnes akosi zabúda. Uvedomili sme si, že ľudová kultúra je našou súčasťou, a preto chceme o nej vedieť čo najviac.

Patrícia Zvarová, 3 ročník EGT

 

Fotoprezentácia