8.9.2012 Bačovský deň, Čierny Balog

17.08.2012 16:45