7.6.2014 Preteky lezúňov, Michalová

04.06.2014 07:14