6.2.2016 O najchutnejšie trhance, Čierny Balog

28.01.2016 07:25

6.2.2016   15:00

trhance2.jpg

Kultúrny dom v Čiernom Balogu - Vlčie diery

O najchutnejšie trhance

Obec Čierny Balog

pozýva na 12. ročník súťaže O najchutnejšie trhance, ktorá sa uskutoční v rámci fašiangového festivalu Už sa fašiang kráti.
Podmienky súťaže:
- Súťažiť môžu 3-členné družstvá.
- Súťažiaci uvaria trhance zo surovín, ktoré zabezpečí organizátor.
- Cesto musí byť vypracované z 2 vajec.
- Pomôcky na varenie si prinesú súťažiace družstvá (hrnce, fišpret, váľok atď). 
- Hodnotí sa najmä kvalita a prihliada sa aj na čas varenia.

Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, písomne, e-mailom (trhance@ciernybalog.sk) alebo telefonicky (6304310, 6304316).

Termín: Do piatku 29. januára 2016.

Srdečne pozývame odvážnych i menej odvážnych kuchárov a kuchárky, veď ide nielen o kuchárske umenie, ale aj o zábavu a dobrú náladu a nikto z účastníkov neodíde naprázdno.

Propozície súťaže sú v prílohe. 

Na príjemné stretnutie na 11. ročníku súťaže sa teší organizačný výbor.