4.6.2016 Preteky lezúňov, Michalová

01.06.2016 13:42