31.3.2013 Veľkonočnô jarenia, Pohronská Polhora

22.02.2013 17:17