28.9.2017 Beh ulicami mesta Tisovec

20.09.2017 17:06

Beh ulicami mesta Tisovec pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Mináča

 

Program:

  9:30 hod.                  Prezentácia

10:00 hod.                  Spoločný štart  detí z MŠ

10:20 hod.                  Spoločný štart žiakov 1. a 2. ročníka

10:45 hod.                  Štart žiakov 3. – 4. ročníka, osobitne chlapci, dievčatá

11:15 hod.                  Štart žiakov 5. – 6. ročníka, osobitne chlapci, dievčatá

11:35 hod.                  Štart žiakov 7. – 9. ročníka, osobitne chlapci, dievčatá

11:55 hod                   Štart kategórie dorastenci

12:40 hod.                  Záver

16:00 hod                   registrácia  kategória ženy, muži  do 35, nad 35 rokov

16:30 hod                   spoločný štart ženy , muži do 35 , nad 35 rokov

 

Kontakt

Kancelária

Jesenského 835, (budova Mestského kultúrneho strediska)
980 61 Tisovec

0918 118 034