25.11.2017 15. výročie založenia spevokolu Lipka, Valaská

25.10.2017 07:56