25.11.2017 15. výročie založenia spevokolu Lipka, Valaská

25.10.2017 07:56

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034