23.5.2015 Slovenské národné noviny v 170 ročnej tradícii. Pohronská Polhora

20.05.2015 07:16

MO Matice slovenskej v Pohronskej Polhore v spolupráci s Obecným úradom Vás pozýva
23.mája o 17,00 hod. do kinosály,
kde sa bude konať zaujímavé rozprávanie o tom, čo sa inde nedozviete

„Slovenské národné noviny v 170 ročnej tradícii"

čakajú Vás zaujímaví matiční hostia :

šéfredaktor SNN Maroš Smolec
prvý podpredseda Matice slovenskej a recitátor Jozef Šimonovič

a to všetko podfarbené štúrovskými veršami v staroslovienčine 

FS Jabloň, ĽH Kučeravý javor, DFS Jabĺčko , DHZ Pohronská Polhora

Vás zároveň pozývajú na hudobno- tanečné predstavenie spojené s tradičným turičným stavaním mája