Aktuálne realizované projekty

 

"Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron"

 financované z PRV Opatrenie 19.2. / číslo projektu: 192BB210001
 

"Partnerstvo MPČH - chod MAS I"

financované z IROP ŠC 5.1.1. / číslo projektu: NFP302050N343
 

"Partnerstvo MPČH - Animácie"

(v procese schvaľovania)

financované z PRV Opatrenie 19.4. / číslo projektu: NFP309190N875
 
 

Zrealizované projekty

 

Príprava územia Muránska planina - Čierny Hron na program CLLD /LEADER 2014-2020

 financované z PRV Opatrenie 19.1. / číslo projektu: 191BB040015

Integrovaná stratégia rozvoja územia Muránska planina - Čierny Hron 2007-2014