Projekt "Príprava územia Muránska planina - Čierny Hron na program CLLD /LEADER 2014-2020" bol podporený z Programu rozvoja vidieka 2014- 2020, opatrenie 19.1.

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

„Európa investuje do vidieckych oblastí“

  

Priebežné výstupy tvorby Stratégie miestneho rozvoja 

(CLLD stratégia územia Muránska planina - Čierny Hron 2015-2022)

Prezentácia o môžnostiach podpory

z programu CLLD/LEADER 2014-2015

 

 

Prezentácie z informačného semináru 24.11.2015

 
 

Výsledky dotazníkového prieskumu v roku 2015

 
 
 

Dotazník

Otvoriť online dotazník v novom okne

 

Dotaznik CLLD MPCH 2015.docx (71,8 kB)

vyplnený dotazník môžete poslať emailom na adresu partnerstvompch@gmail.com 

Informačný materiál 

 

Formular projektovych zamerov.doc
 

Formular zrealizovanych projektov.doc
 

Vyplnené formuláre môžete zasielať emilom na partnerstvompch@gmail.com, alebo osobne členom pracovnej skupiny pre prípravu stratégie CLLD