Zrealizované projekty

Projekty 2017

Obec Muránska Dlhá Lúka

Detské Hojdačky Zhotovenie novej detskej hojdačky v obecnej oddychovej zóne Muránskej Dlhej Lúky          

Komunitné centrum n.o.

Malá požičovňa rómskych kostýmov Výroba 15ks rómskych kostýmov (sukní) pre podporu rómskej kultúry, tanečných skupín. Kostýmy je možné požičiavať všetkým záujemcom z regiónu.  

Obec Michalová

Vybudovanie a inštalácia prístrešku do oddychovej zóny Výroba prenosného prístrešku so sedením, ktorý bude obec využívať pri obecných akciách a bude k dispozícii ako prvok oddychovej zóny pre obyvateľov a návštevníkov obce Michalová.  

1 | 2 | 3 | 4 >>

Projekty 2016

Obec Michalová

Číslo projektu: 7/2016 Žiadateľ: Obec Michalová Názov projektu: Pekné privítanie pre návštevníkov obce Michalová Cieľ projektu: Výroba uvítacích tabúľ pri vstupe obce a rekonštrukcia autobusových zastávok Opatrenie...

Obec Čierny Balog

Číslo projektu: 9/2016 Žiadateľ: Obec Čierny Balog Názov projektu: Obnova prvkov drobnej architektúry, národnej kultúrnej pamiatky a vojnových pamätníkov v centre obce Cieľ projektu: Zatraktívniť centrum obce pre obyvateľov a turistov...

Komunitné centrum n.o.

Číslo projektu: 8/2016 Žiadateľ: Komunitné centrum n.o. Názov projektu: Katarínske dni Čiernobalockej kultúry Cieľ projektu: Podpora spolupráce medzi obcami v rámci územia MP-ČH, rozvoj tradícií v rámci územia a podpora talentovaných...

1 | 2 | 3 >>

Projekty 2015

Oddychová zóna Chata Zbojská

Posledný októbrový týždeň sme sa pustili do výstavby oddychovej zóny pri našom zariadení Chata Zbojská, ktorú sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka Partnerstvu Muránska planina - Čierny Hron a  poskytnutému príspevku v rámci projektu „Naštartujme s partnerstvom Muránska planina –...

Altánok na školskom dvore SOŠ Tisovec

  Na školskom dvore SOŠ Tisovec sa podarilo spoločnými silami vybudovať altánok, ktorý už slúži od septembra tohto roka pre ubytovaných študentov na školskom internáte a študentov študujúcich na SOŠ v Tisovci vo voľnom čase. Stavbu sme realizovali spoločne s ochotnými rodičmi...

Projekty 2014

02 Vrchár - Tradície na planine

  Občianske združenie Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu realizovalo v roku 2014 ďalšie pokračovanie seriáli fotosúťaží za spoznávaním  krás Muránskej planiny a Čierneho Hrona. Tento ročník bol zameraný na spoznávanie tradícií. Do súťaže sa zapojilo 20 súťažiacich...

05 Vydra - Spoznávame bylinky pre úžitok i pre radosť

Spoznávame bylinky pre úžitok i pre radosť Takto sa volá projekt, ktorý sme vo VYDRE spolu s dobrovoľníkmi počas leta a jesene uskutočnili s finančnou podporou z grantového programu „Naštartujme s partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“.   „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z...

07 DD a DDS Tisovec - Záhradné sedenie oddychovej časti domova

  S príchodom jesene sa potešili obyvatelia DD a DSS Tisovec z nového záhradného sedenia, ktoré za pomoci šikovných rúk pár dobrovoľníkov bude slúžiť na spríjemnenie, oddych a relax klientov či rodinných príslušníkov alebo okoloidúcich návštevníkov domova. Cez grantový program „Naštartujme...

Predstavujeme úspešné projekty 2013

Vydrovská dolina

Názov projektu:              Vydrovská dolina - Oddych, poučenie a zábava v lone prírody Predkladateľ:                 VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita Výška podpory:      ...

Záchrana parného stroja

Názov projektu:              Záchrana parného stroja - národnej kultúrnej pamiatky (1.etapa) Predkladateľ:                 Obec Čierny Balog Výška podpory:          ...

Luštiareň

Názov projektu:              Luštiareň - budova z obdobia Jozefa Dekréta Matejovie Predkladateľ:                 Obec Michalová Výška podpory:            ...

1 | 2 | 3 >>

Predstavujeme úspešné projekty 2011

Pohoda na planine

Občianske združenie Vrchár - združenie pre rozvoj turizmu zrealizovalo s podporou Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron, projekt s názvom "Pohoda na planine".    Relax a pohoda je jednou z charakteristík turizmu na Muránskej planine. Tento projekt približuje práve...

Podporené projekt 2010

07. Web stránka farmy V sedle u Falťanov

Projekt č.: 7/2010 Žiadateľ: Bc. Terézia Falťanová Názov projektu: Web stránka farmy V sedle u Falťanov Anotácia projektu: Cieľom projektu je podporiť propagáciu farmy V sedle u Falťanov, ktorá je poskytovateľom ubytovacích služieb a doplnkových služieb cestovného ruchu,...

06. DIELIK – miesto oddychu na Vašich cestách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

Projekt č.: 6/2010 Žiadateľ: Janka Rončáková Názov projektu: DIELIK – miesto oddychu na Vašich cestách po území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron Anotácia projektu: Lokalita Dielik sa nachádza v ochrannom pásme NP Muránska planina a je veľmi navštevovaná. Prístrešok, ktorý rieši...

05. Dokončenie náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“

Projekt č.: 5/2010 Žiadateľ: Zbojská s.r.o. Názov projektu: Dokončenie náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“ Anotácia projektu: Na existujúcej turistickej trase Čertovou dolinou, ktorá prechádza územím NP Muránska Planina je vybudovaný zážitkový edukačný chodník so zameraním na spoznanie...

1 | 2 | 3 >>

Predstavujeme úspešné projekty 2009

Informačné panely prameňa Rimavy

 Žiadateľ : Mesto TISOVEC Názov projektu : Informačné panely prameňa Rimavy Stručný obsah projektu

Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ

 Žiadateľ : Obec Muránska Huta Názov projektu : Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ Stručný obsah projektu Projekt rieši osadenie 3 kusov informačno – propagačných tabúľ s maľovanými mapami tohto územia – Obce Muránska Huta. Týmto chceme dosiahnuť lepšiu informovanosť o...

Záchrana sochy svätého Jána Nepomuckého

 Žiadateľ : Obec Muráň Názov projektu : Záchrana sochy svätého Jána Nepomuckého Stručný obsah projektu Na základe projektu by sme chceli dať z časti zreštaurovať kultúrnu pamiatku, sochu sv. Jána Nepomuckého. Socha poznačená degradáciou poveternostnými vplyvmi sa následným oslabením...

1 | 2 | 3 >>

Predstavujeme úspešné projekty 2008

Voda v Panskom dvore znovu tečie

Žiadateľ: Názov projektu: Výška podpory:   Voda v Panskom dvore v Jánošovke dlhé roky slúžila miestnym obyvateľom ako náhradný zdroj. V posledných rokoch bolo toto miesto zanedbané a voda netiekla, prívodné potrubie bolo poškodené. Teraz je toto miesto pekné, upravené a voda opäť tečie. Je to...

Ochotnícke divadielko Senior

Žiadateľ: Názov projektu Výška podpory   Komunitné centrum n.o Čierny Balog v roku 2006 tesne pred Katarínskymi dňami iniciovalo k vzniku ochotníckeho divadielka „Senior“, v ktorom sa realizuje niekoľko seniorov z obce Čierny Balog, aby sa nám predstavili so svojim programom pod názvom...