Opatrenia / Výzvy

 

Aktuálne vyhlásené výzvy

 
V súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne výzvy stratégie CLLD Partnerstva MP-ČH. Prvú výzvu plánujeme v júni 2018

Informatívny Harmonogram výziev

 

Pripravuje sa