Archív článkov

Výzva programu - "Obnovme si svoj dom" na rok 2019.

09.11.2018 06:40
Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje výzvu na dotačný Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2019   Oblasť podpory: Výzva podporuje modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Oprávnení...

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190N875

08.11.2018 15:13
Typ:  Zmluva Rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Objednávateľ:    Pôdohospodárska platobná agentúra   Hraničná 12, 815 26...

Newsletter NSRV SR č. 16

26.10.2018 10:13
  Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 16 Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 16 2018.pdf   V aktuálnom čísle nájdete... Aktuality MPRV SR  Oznamy PPA  FAQ k Podopatreniu 16.4  Kalendár udalostí  Inšpirácie k...

Zelené opatrenia pre samosprávy

12.10.2018 06:57
Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na I. Informačný deň "ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY", ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny...

Newsletter NSRV SR č. 15

05.10.2018 10:12
  Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 15 Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 15 2018.pdf   V aktuálnom čísle nájdete... Konferencia pre MAS 1 Aktuality MPRV SR 2 Oznamy PPA 3 FAQ k Podopatreniu 16.4 3 Inšpirácie k inováciám 4 Príklady dobrej...

Newsletter NSRV SR č. 14

26.09.2018 09:22
  Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 14 Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 14 2018.pdf   V aktuálnom čísle nájdete... Školenia pre MAS 1 Aktuality MPRV SR 2 Oznamy PPA 3 Inšpirácie k inováciám 4 FAQ k Podopatreniu 16.4 5 Príklady dobrej...

Krásy MAS očami detí

20.09.2018 13:10
  Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron vyhlasuje I. ročník výtvarnej súťaže „Krásy MAS očami detí“ pre predškolákov materských škôl a pre I. stupeň základných škôl na našom území. Cieľom súťaže je podporiť žiakov rozvíjať ich talent a v neposlednom rade spoznávať naše...

Program Obnovy Dediny

13.09.2018 08:22
  Obce a mikroregióny môžu od 10. septembra 2018 podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Termín podávania žiadostí je 31. október 2018.    Viac informácií nájdete na TU    

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/WETA/1801

04.09.2018 11:03
  Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ďalej len výzva) v rámci...

AKČNÉ PLÁNY: Výzvy na predkladanie projektov

27.08.2018 11:13
  Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejnili výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019.     Územie pôsobnosti Partnerstva Muránska planina -...
Záznamy: 1 - 10 zo 1848
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>