Archív článkov

100 stromov k storočnici štátnej ochrany prírody na Slovensku - Štavica v Tisovci

03.05.2019 15:32
  V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Jednou zo sprievodných aktivít tohto výročia je aj vysádzanie mladých stromov v celkovom počte 100 jedincov v rámci celého Slovenska. (viac http://www.sopsr.sk/web/?cl=20482)   Správa Národného...

Študijná cesta pre poľnohospodárov do Českej republiky

25.04.2019 14:31
  Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva na študijnú cestu, ktorá zahŕňa návštevu piatich poľnohospodárskych podnikov v Českej Republike. Študijná cesta je zameraná na inovácie v poľnohospodárstve a uskutoční sa v termíne 22. - 23.5.2019.   Viac info sa dozviete...

Značka Regionálny produkt Horehronie

25.04.2019 10:42
  Práve v tomto období máte možnosť zapojiť sa do 1. výzvy k prekladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky "Regionálny produkt HOREHRONIE", ktorého koordinátorom je OOCR REGIÓN HOREHRONIE   Značka Regionálny produkt Horehronie je značka kvality, ktorá sa používa...

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2019

23.04.2019 14:58
  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 20. septembra 2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých...

XII. ROČNÍK GRANTOVEJ VÝZVY "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron"

15.04.2019 17:19
  Neodmysliteľnou súčasťou Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron je vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z grantového programu "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron", do ktorého sa môžu každoročne zapojiť naši členovia a prispieť tak k...

12. Ročník grantového programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ

10.04.2019 14:59
  Centrum pre filantropiu vyhlasuje grantový program o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.   V roku 2019 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur.  Maximálna výška podpory na jeden projekt je...

Newsletter NSRV SR č. 5

01.04.2019 09:04
Prinášame nové číslo spravodajského formátu Newsletter NSRV SR č. 5 Na stiahnutie: Newsletter NSRV SR č. 5 2019.pdf   V aktuálnom čísle nájdete... Kalendár udalostí NSRV SR pripravuje Aktuality MPRV SR Oznamy PPA Aktuality MPRV SR  - Podujatia Prínos...

Indikatívny harmonogram výziev MPČH IROP 2019

29.03.2019 08:39
  Rada Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron na svojom zasadaní 28.3.2019 schválila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o prispevok financovaných zo zdrojov IROP na rok 2019. V roku 2019 je plánovaná jedna výzvy pre špecifický cieľ 5.1.1 s termínom vyhlásenia -...

Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém.

04.03.2019 12:37
  Veľa podnikateľov si nevie predstaviť, že PPP schémy sa dajú aplikovať aj na lokálnej úrovni. PPP schéma, alebo projekty verejno-súkromného partnerstva (angl. Public Private Partnership) všeobecne označuje rôzne  formy dlhodobej spolupráce medzi obcou/mestom  a...

Vzdelávacia aktivita - "Vypracovanie ŽoNFP z opatrení PRV SR 2014 - 2020 a praktické použitie Verejnej časti ITMS2014+"

04.03.2019 11:06
  VOKA Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu spojenú s workshopom "Vypracovovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opaterení PRV SR 2014 - 2020 a praktické použitie Verejnej časti ITMS2014+", ktorá sa uskutoční 26. marca 2019.   Viac informácii o aktivite sa dozviete v...
Záznamy: 1 - 10 zo 1876
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>